Pokus

Zde naleznete informace o tom jak nás můžete podpořit.

 

Dárcovský účet Pavučiny 88888007/2010, VS: xx00

První dvě čísla charakterizují konkrétní podporu dané věci nebo aktivity (viz tabulka níže).

Druhé dvě čísla popisují dárce. Toto číslo Vám s dovolením přidělíme, pokud bude chtít přispět vícenásobně. Jinak použijte číslice xx00.

 

Dary našemu sdružení si každý může odečíst od základu daně
O své dary našemu sdružení můžete do určité výše snížit základ Vaší daně (podle zákona o daních z příjmu, § 15 u fyzických osob, příp. § 20 u právnických osob).

Pro fyzické osoby platí toto:
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. 
V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. 
Daňový základ si můžete snížit tak, že do 15. 2. předložíte účtárně svého zaměstnavatele potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok nebo toto potvrzení uplatníte v daňovém přiznání, které podáte sami na Finanční úřad. 

Potvrzení o darech rozesíláme automaticky všem dárcům, na které máme kontakt. Změny ve svých údajích za účelem potvrzení nám prosím sdělte[MV1] nejpozději do 20. ledna. 

Pokud patříte mezi nové dárce a dosud na Vás nemáme kontakt, prosíme sdělte nám Vaše celé jméno, trvalé bydliště a zasílací adresu. Následně Vám přidělíme konkrétní variabilní symbol. Vaše údaje použijeme jen pro účely našeho sdružení.

Jste-li našimi pravidelnými dárci a nastala u Vás změna jména, trvalého bydliště nebo zasílací adresy, potřebujete potvrdit dary např. pro jiného z manželů než dříve, prosím kontaktujte nás[MV2] vždy do 10. ledna. 

Kdy od nás můžete potvrzení čekat?
Potvrzení dárcům odesíláme do konce ledna. 


Pokud jste si jisti, že máme Vaše kontaktní údaje, a přesto Vám po této době potvrzení od nás nedojde, pak se zřejmě ztratilo cestou a prosíme ozvěte se[MV3]
Ozvěte se prosím i v případě, když na vystaveném potvrzení něco nesouhlasí. 
Děkujeme za pochopení.

 

 

Chcete-li podpořit konkrétní činnost, můžete do variabilního symbolu na první dvě číslice zadat konkrétní číselný prefix.

První dvě čísla VS

XXXX

volné použití

10xx

volnočasové kluby

20xx

volnočasové kluby Ostrava – Kunčičky

21xx

volnočasové kluby Ostrava – Zábřeh

23xx

volnočasové kluby Frýdek – Místek

28xx

sociální služba NZDM Free kluby

30xx

tábory, víkendovky, dětské dny

40xx

Vzdělávání a rozvoj pracovního týmu

50xx

Služba na školách

60xx

Zázemí organizace

70xx

Podpora dobrovolníků

77xx

Náklady pracovníků na dohody

80xx

Marie Havlásková

81xx

Bára Hanelová

82xx

Osobní náklady zaměstnanců

90xx

Michal Vašenda

91xx

Ivo Neuvirt (alternativa k vyrovnávacímu fondu)

92xx

Anna Homolová

93xx

Alice Bohuslavová

94xx

Marcela Orlíková

96xx

Petra Mecnerová

97xx

Michaela Stříbná

98xx